Sponse en Building

Ønsker å støtte forståelse og verdsettelse av den amerikanske Vesten?

Vil du bli med andre i å støtte bevaring og restaurering av historiske bygninger fra vestlige Colorado?

Kom være en del av å bevare den gamle vest!

Museet trenger din hjelp for restaureringsprosjekter:
D&RG Boxcar
Restaurering av to 1880-tallet D&RG lager biler (maleri, noen tre erstatning, tillegg av noen hardware & lastebiler)

Ferdigstillelse av 1913 Kirken Kjeller Prosjekt (taping & flytende sheetrock, maleri, vegg pape)

Bygging av Roof & Gulv for 1880 Billy Creek Cabin

 

Det er mange andre små & store prosjekter for!