Oppdrag av Museum of the Mountain West (MMW) er å utdanne barn og
voksne i historien og kulturen i den amerikanske Vesten gjennom innsamling, historisk
bevaring, forvaltning, restaurering, og visning av historiske bygninger og gjenstander.